ข้อตกลงในการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ ("ไซต์") เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดย Tradize Limited ("บริษัท ") ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้บังคับใช้การใช้งานไซต์ของลูกค้าและแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการทั้งหมด (รวมเรียกว่า "บริการ") ผ่านทาง เว็บไซต์นี้


1. การใช้เว็บไซต์

1.1. เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ลูกค้าหมายถึงข้อตกลงและความเข้าใจในข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับทั้งเว็บไซต์นี้และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

1.2. ลูกค้ารับรองและเป็นตัวแทนให้แก่ บริษัท ว่าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์

1.3. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

1.4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลเมื่อโพสต์ การใช้งานเว็บไซต์ต่อเนื่องต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าลูกค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


2. การเข้าถึง

2.1. เว็บไซต์นี้และข้อมูลเครื่องมือและเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือมีไว้สำหรับการแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เป็นพลเมืองหรือถิ่นที่อยู่ในหรืออยู่ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่มีการแจกจ่ายเผยแพร่ความพร้อมใช้งานหรือ การใช้จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับหรือจะทำให้ บริษัท หรือ บริษัท ในเครือมีข้อกำหนดในการลงทะเบียนหรือการออกใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ในการเข้าถึงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ขัดขวางรบกวนหรือ จำกัด การใช้เว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้รายอื่น ห้ามอัปโหลดแสดงหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นเท็จไม่สุภาพหมิ่นประมาทข่มขู่ลามกอนาจารหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดในโลก


3. คำสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

3.1 บริษัท ไม่มีการรับรองเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เว็บไซต์บริการข้อมูลหรือเนื้อหา

3.2 การใช้บริการเดียวกันนี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของลูกค้า ข้อมูลในไซต์นี้มีอยู่ใน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่"

3.3 บริษัท ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนความปลอดภัยหรือทันเวลาของเนื้อหาข้อมูลหรือบริการที่มีให้ในหรือผ่านการใช้งานเว็บไซต์โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ

3.4 บริษัท ผู้ออกใบอนุญาตและซัพพลายเออร์ของ บริษัท ในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายอนุญาตการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของการค้าการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม, และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

3.5 ข้อมูลใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับจากไซต์จะต้องสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ บริษัท ไม่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้


4. ความเป็นส่วนตัว

4.1 นโยบายส่วนบุคคลของ บริษัท จะบังคับใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหรือจัดหาโดยลูกค้าที่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ลูกค้าให้แก่ บริษัท จะถือว่าเป็นความลับและมีการแบ่งปันเฉพาะภายใน บริษัท บริษัท ในเครือและคู่ค้าทางธุรกิจของ บริษัท และจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามยกเว้นในกระบวนการทางกฎหมายหรือทางกฎหมายใด ๆ ระบบติดตามเว็บไซต์อาจรวบรวมข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึงด้วยวิธีที่คุณค้นพบไซต์นี้ความถี่ของการเข้าชมเป็นต้น ข้อมูลที่ บริษัท ได้รับใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์และ บริษัท อาจใช้เพื่อติดต่อลูกค้าโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและจัดหาข้อมูลใด ๆ ที่ บริษัท เชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์ ไปยังลูกค้า


5. ข้อจำกัดความรับผิด

5.1 บริษัท จะไม่รับผิดชอบและรับผิดชอบต่อความสูญเสียความรับผิดความเสียหาย (ไม่ว่าโดยตรงโดยทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง) การบาดเจ็บหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยลูกค้าหรือบุคคลที่สาม ผลของหรือซึ่งอาจเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือวัสดุและข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของ บริษัท บริษัท หรือบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหาจะต้องรับผิดในทางใด ๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด บริษัท หรือ บริษัท ใด ๆ สำหรับความสูญเสียความรับผิดความเสียหาย (ไม่ว่าโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าความไม่ถูกต้องข้อผิดพลาดหรือละเลยข้อมูลใด ๆ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยหรือเกิดเหตุดังกล่าวหรือเหตุอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติหรือขัดจังหวะหรือการบอกเลิก


6. ทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 เครื่องหมายการค้าชื่อโลโก้และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ บริษัท หรือบุคคลที่สามซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงบนไซต์ ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ควรถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตโดยนัยการขัดขืนหรืออื่น ๆ ใบอนุญาตหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท หรือจากบุคคลที่สาม ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าที่แสดงบนไซต์หรือเนื้อหาอื่นใดในไซต์เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้โดยเด็ดขาด.

6.2 ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนตัวของเขาเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อการค้า แต่ไม่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนหรือทำซ้ำเนื้อหาได้ เนื้อหาของเว็บไซต์รวมถึงภาพข้อความรหัสปฏิบัติการและการออกแบบรูปแบบอาจไม่สามารถแจกจ่ายทำซ้ำแสดงต่อสาธารณชนแสดงดาวน์โหลดดาวน์โหลดแก้ไขนำมาใช้ใหม่โพสต์หรือใช้อย่างอื่นเว้นแต่จะได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า การอนุญาตของ บริษัท ลูกค้าต้องไม่แจกจ่ายดัดแปลงทำสำเนาส่งต่อนำกลับมาใช้ใหม่โพสต์หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเพื่อการค้ารวมทั้งข้อความรูปภาพเสียงและวิดีโอโดยไม่ได้รับการเขียนล่วงหน้า ความยินยอมจาก บริษัท สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้าส่งต่อไปยังเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท อาจถูกนำมาใช้โดย บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ และจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนตามที่ บริษัท เห็นสมควรรวมถึงหน่วยงานด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ บริษัท ฯ เป็นเรื่อง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของเนื้อหาทั้งหมดในไซต์นี้และจะบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าวในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด.


7. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

7.1 การใช้เว็บไซต์นี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของรัฐนิวซีแลนด์ ลูกค้ายอมรับว่าศาลนิวซีแลนด์จะมีเขตอำนาจศาลในการถกเถียงและ / หรือข้อเรียกร้องและ / หรือข้อเรียกร้องและ / หรือข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้.การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงโดยทั่วไป

Tradize Limited ("บริษัท ") เป็น บริษัท ที่ปรึกษาด้านการซื้อขายตราสารทุนของ OTC (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกง เอกสารนี้มีไว้สำหรับข้อมูลและความสนใจของคุณ ("ผู้ค้า"):

ก่อนที่จะสมัครบัญชีลูกค้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขาย OTC, Foreign Exchange Market และ CFD ของ บริษัท อื่น ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ForexTrading") เหมาะสำหรับเขาในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของเขา การซื้อขายตราสารการเงินบางประเภทมีการใช้ "Leverage".ในการพิจารณาว่าจะมีส่วนร่วมในรูปแบบการซื้อขายนี้หรือไม่ลูกค้าควรตระหนักถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. เงินฝาก

ผู้ประกอบการค้าแต่ละรายต้องวางหลักประกันกับ บริษัท ซึ่งจะได้รับการจัดสรรเพื่อชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นในบัญชีของ Trader หรือค่าใช้จ่ายในการทำรายการที่ผู้ค้าทำไว้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจอยู่ภายใต้ Trader ซึ่งระบุไว้ในข้อตกลงของ Trader

2. กฎระเบียบ

ผู้ค้าต้องรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการซื้อขายของ บริษัท ตามที่ระบุไว้ในเอกสารและข้อตกลงที่จัดส่งและลงนามหรืออนุมัติโดยผ่านทางผู้ประกอบการค้า การไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือกฎข้อบังคับที่บังคับใช้อื่นใดอาจส่งผลให้ต้องปิดบัญชีโดยบังคับ ("ค้า") การระงับบัญชีของคุณชั่วคราวการปิดบัญชีและ / หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการป้องกัน บริษัท

3. การแข่งขันและความซับซ้อน

การซื้อขายต้องใช้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และตลาด Forex เทคนิคการซื้อขายและกลยุทธ์ ในการพยายามหากำไรจากการซื้อขายผู้ค้าจะแข่งขันกับผู้ค้ามืออาชีพผู้จัดทำตลาด ฯลฯ ดังนั้นการลงทุนและการค้าในระดับสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่มีการรับประกันใด ๆ ที่เสนอหรือแสดงโดยเราเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจาก Trading.

4. แพ้ที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท จะไม่รับประกันว่าจะสามารถหยุดการซื้อขายได้และจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ.

5. ใส่ใจงบบัญชีของคุณ

เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณในการปรับยอดบัญชีของคุณเป็นรายวัน บทวิจารณ์ของคุณควรมีการยืนยันและรายงานประจำเดือน ข้อขัดแย้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นควรได้รับความสนใจจาก บริษัท ทันที การยืนยันการค้าและการเรียกเก็บเงินรายเดือนทั้งหมดจะถือว่าคุณยอมรับหากไม่ได้รับการร้องเรียนเมื่อได้รับ.

6. ความเสี่ยงในการซื้อขายในตลาด Forex

6.1 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูง การใช้ประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายความว่าการเคลื่อนไหวขนาดเล็กอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ขึ้นตามขนาดของการสูญเสียหรือผลกำไรใด ๆ มันสามารถทำงานกับคุณและคุณและนำไปสู่การสูญเสียขนาดใหญ่เช่นเดียวกับกำไร ตลาดการซื้อขายสกุลเงินที่มีลักษณะเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงทำให้มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินฝากมากและในช่วงเวลาสั้น ๆ บริษัท มีและจะไม่มีทางรับผิดชอบต่อธุรกิจการค้าที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการโดยลูกค้า.

6.2 ผู้ค้าต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของตน เป็นผลให้ผู้ค้าควรเตรียมที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดที่พวกเขาฝากใช้สำหรับการซื้อขาย ผู้ค้ามีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากผลกำไรและเงินมัดจำ ผู้ค้าไม่ควรลงทุนในกิจกรรมการค้าของตนเองด้วยการออมเพื่อการเกษียณอายุการให้กู้ยืมเงินการจำนองเงินทุนฉุกเฉินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการศึกษาหรือการเป็นเจ้าของบ้านหรือเงินทุนที่จำเป็นสำหรับรายได้ปัจจุบันหรือค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันหรือในอนาคต.

7. การรับกําไรไมแนนอน

ผู้ค้าไม่ควรเชื่อเรื่องการเรียกร้องผลกำไรที่เกิดจากการซื้อขาย ผู้ค้าควรตระหนักว่าการซื้อขายอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินลงทุนที่เกิดขึ้นในทันทีและเป็นจำนวนมากรวมทั้งเงินทุนเพิ่มเติมที่อาจต้องใช้โดยการลงทุนในส่วนของ Leverage / Margin.

8. ต้นทุนการทำธุรกรรมอาจลดการรับผลกำไร

โปรดทราบว่าทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละครั้ง บริษัท จะได้รับผลกำไรจาก Spread Ask / Bid Spread ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของผู้ค้าที่ไม่สามารถเพิ่มขนาดการซื้อขายและการพัฒนาเป็นผู้ค้า ค่านายหน้ารายวัน / รายเดือน / รายรวมทั้งหมดอาจเพิ่มความสูญเสียและ / หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและลดผลกำไร.

9. การใช้ Leverage หรือ Margin

การใช้ Leverage หรือ Margin อาจเป็นกลยุทธ์การเก็งกำไรและค่าใช้จ่าย การค้าโดยใช้ Margin โดยทั่วไปจะถูกใช้โดย traders เป็นการเพิ่มกำลังซื้อของพวกเขาเพื่อที่จะสามารถเปิดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน การซื้อขายตราสารหนี้หรือส่วนต่างหรือการใช้ประโยชน์โดยทั่วไปอาจส่งผลให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุนหรือเงินมัดจำเริ่มแรก ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับการใช้บัญชี Margin.

10. ความรู้ทางการเงินของลูกค้า

ผู้ค้าต้องมีความรู้ในการใช้และการทำงานของซอฟต์แวร์เทรดดิ้งที่ บริษัท หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามจัดหาให้เพื่อให้สามารถตีความข้อมูลบัญชีได้อย่างถูกต้องและสามารถสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง ผู้ค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อทั้งหมดที่วางไว้ในบัญชีของตนโดยไม่คำนึงถึงความเข้าใจในการทำงานของระบบ หากคุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบอย่าทำการค้าก่อนที่จะได้รับความรู้ที่จำเป็น.

11. ตำแหน่งค้างคืนมีความเสี่ยง

การถือครองหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปิดตลาดที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลให้เกิดผลขาดทุนเป็นอย่างมาก ราคาเปิด (วันถัดไป) อาจแตกต่างจากราคาปิดของวันก่อนหน้า นอกจากนี้การซื้อขายหลักทรัพย์ของ CFD ด้วยความเคารพอาจขัดขวางไม่ให้มีการระงับในช่วงเวลาทำการด้วยเหตุผลหลายประการและราคาอาจแตกต่างกันไปในช่วงเปิดการซื้อขายอีกครั้งโดยไม่มีการซื้อขายระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของคำสั่งหยุดขาดทุน.

12. การดำเนินการซื้อขายที่ดีอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขนอกเหนือการควบคุมของ บริษัท

หากต้องการแนะนำให้ใช้คำสั่งซื้อตามคำแนะนำในการเปิดการซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงการประหารชีวิตในราคาที่แตกต่างจากราคาที่ระบุในเวลาที่มีการสั่งซื้อ

13. ผู้ค้าต้องทราบขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีอยู่

ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรือพยายามที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีอยู่และแทนที่ด้วยใบสั่งใหม่อาจทำให้มีการดำเนินการกับคำสั่งซื้อที่ซ้ำกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการประหารชีวิตและการสูญเสียที่เกิดขึ้น.

14. บริษัท ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับประสิทธิผลความถูกต้องหรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการซื้อขาย

บางครั้งผู้ค้าอาจประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลบัญชีของตนเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคมากมาย Colmex ไม่รับประกันความสามารถในการขายไม่มีการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและไม่มีการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับบริการข้อมูลหรือข้อมูลที่ให้มานี้หรือด้านใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการการดำเนินการยกเว้น ตามที่กฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียผลกำไรขาดทุนหรือความเสียหายที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง.

15. การไถ่ถอนและการกระจาย

การแลกและแจกจ่ายอาจทำได้เฉพาะเมื่อมีเงินสดหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ตามข้อตกลงการซื้อขายตามคำร้องขอของ Trader และภายใต้เงินที่มีอยู่ บริษัท จะแจกจ่ายให้แก่ผู้ค้าส่วนใดส่วนหนึ่งของ Trader's Equity โดยไม่ได้รับการค้าใด ๆ เงินทุนที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท รวมถึงสถานะทางการเงินของบัญชี Trader's ดังนั้นในกรณีที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับความเสียหายที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบัญชีผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอไถ่ถอนหุ้น.

16. ใช้โอกาสของความสำเร็จ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จคุณควรพิจารณาการค้าเพื่อเป็นอาชีพซึ่งจะทำให้คุณต้องพร้อมใช้งานในแต่ละวันในช่วงเวลาทำการตลาด แม้จะมีความมุ่งมั่นดังกล่าวไม่มีการรับประกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์การลงทุน / การซื้อขายของคุณ

17. การซื้อขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีความซับซ้อนบางอย่าง

ผู้ที่ค่อนข้างใหม่ในการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ควร จำกัด การค้าขายทั้งจำนวนและขนาดของธุรกิจการค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินดอลลาร์ในช่วงกระบวนการเรียนรู้ เกือบทุกคนที่ยังใหม่กับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ประสบความสูญเสีย เฉพาะบุคคลที่สามารถรักษาความสูญเสียที่เป็นสาระสำคัญในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ได้ควรพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ระยะเวลาที่กำหนดจะต้องมีการพัฒนาทักษะและความจำเป็นที่จำเป็นสำหรับการค้าขายที่ประสบความสำเร็จแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล.

18. บริษัท ฯ มิได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดไว้ให้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลที่ทันเวลาแก่ผู้ค้าที่เป็นมืออาชีพและไม่เป็นมืออาชีพในการพัฒนาตลาดและกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ และโดยการจัดหากลไกในการดำเนินธุรกิจการค้า ไม่มีอะไรในบริการนี้ประกอบด้วยคำแนะนำในการลงทุนหรือคำแนะนำจาก บริษัท หรือ บริษัท ในเครือในการซื้อ / ขายหรือถือครองหลักทรัพย์ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงินใด ๆ ที่กล่าวถึงในเรื่องนั้นหรือความเหมาะสมในการลงทุนดังกล่าว บริษัท ไม่ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาการลงทุน.

19. บริษัท ไม่ดูดซับความสูญเสียของผู้ค้า

ผู้ค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของตนซึ่งในบางครั้งอาจต้องเกินเงินมัดจำ.

20. ยุติการค้าขาย

20.1 เนื่องจากระบบการค้าเป็นพื้นฐานในเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและอินเทอร์เน็ตการค้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจหยุดลงและ / หรือหยุดชะงักและอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือด้วยเหตุผลที่ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ในสถานการณ์ที่การค้าหยุดชะงัก บริษัท จะได้รับอนุญาตให้ปิดธุรกรรมที่เปิดโดยลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในราคาที่เป็นไปได้ในราคาที่ยุติธรรมซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดในขณะนั้น คุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องความต้องการหรือสิทธิในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากการหยุดการค้าและ / หรือเนื่องจากการทำธุรกรรมหรือไม่ดำเนินการ.

20.2 โดยทั่วไปในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตเป็นต้น บริษัท ฯ จะมีสิทธิเลิกการพาณิชย์โดยการเปิดเผยข้อมูล แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดใด ๆ ในการอธิบายหรือภาระหน้าที่อื่น ๆ ยกเว้นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ปัญหาและการหยุดการค้า ในกรณีดังกล่าว บริษัท จะมีสิทธิหยุดและ / หรือให้การดำรงตำแหน่งในบัญชีของลูกค้าจนกว่าจะหมดอายุลง ขอเรียนชี้แจงว่าเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลต่างประเทศซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นไปไม่ได้ที่ บริษัท จะต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงและความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์และ / หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายและความสอดคล้องกับ การปรับปรุงก้าวของตลาดต่างประเทศ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูล บริษัท อาจหยุดการโพสต์ข้อมูลนี้และวางประกาศในระบบ.

21. เหตุสุดวิสัย

บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือรูปแบบใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในกรณีที่เกิดความเสียหายที่เป็นผลจากเหตุสุดวิสัยและเหตุการณ์ภายนอกใด ๆ ที่ไม่อยู่ในความควบคุมของ บริษัท ที่มีอิทธิพลต่อการค้าใน เว็บไซต์. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการสื่อสารและ / หรือความล้มเหลวในอินเทอร์เน็ตรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงปัญหาความผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์หรือความผิดพลาดด้านเทคนิคอื่น ๆ ไม่ว่าจะเกิดจาก บริษัท โทรศัพท์และสายการสื่อสารต่างๆคอมพิวเตอร์ของ ISP บริษัท ของ บริษัท คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า.

22. เงินฝากหรือผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการจะไม่ถูกแยกออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

22.1 อันเป็นส่วนหนึ่งจากการที่ บริษัท เป็นผู้ค้าไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งที่มีบัญชีรายชื่อ บริษัท ร่วมกับโบรกเกอร์และเป็น บริษัท ที่เป็นคู่ค้าในการซื้อขายหุ้นแต่ละประเภทแม้ว่าการค้าจะเป็นไปเพื่อการค้า ประโยชน์ของผู้ค้ารายย่อย.

22.2 เมื่อตกลงที่จะซื้อขายกับ บริษัท คุณแสดงว่าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษหรือมีบุคคลอื่นที่เป็นอิสระจาก บริษัท อ่านและตีความเอกสารการเปิดบัญชีดังกล่าวสำหรับคุณก่อนที่จะมีการดำเนินการซึ่งจะทำให้สัญญาฉบับนี้มีผล มีผลบังคับใช้.

22.3 คุณรับทราบว่าคุณกำลังลงทุนเฉพาะเงินกองทุนความเสี่ยงในบัญชีนี้ว่าธุรกิจการค้าทั้งหมดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตและคุณจะไม่ใช้ข้อมูลคำแนะนำใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินกฎหมายภาษีหรืออื่น ๆ หรือการเป็นตัวแทนของ บริษัท ตัวแทนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ยอมรับคำสั่งใด ๆ และทั้งหมดดังกล่าวต่อเมื่อเข้าใจว่าคุณเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญซึ่งมีความเสี่ยงที่จำเป็นในการลงทุนตามกลยุทธ์การเก็งกำไร หาก บริษัท ไม่เข้าใจในความเข้าใจนี้อย่าใช้บริการนี้นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณสมัครหรือดูแลบัญชีการค้ากับ Tradize Limited Ltd. ("บริษัท ") เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเช่นการประเมินความต้องการทางการเงินของคุณการประมวลผลคำขอและธุรกรรมของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณและให้บริการลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง:

• ข้อมูลที่คุณระบุในใบสมัครและรูปแบบอื่น ๆ เช่นชื่อที่อยู่วันเกิดหมายเลขหนังสือเดินทางอาชีพเอกสารและรายได้

• ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของเรากับคุณ ตัวอย่างเช่นยอดคงเหลือในบัญชีกิจกรรมการค้าการสอบถามและคำตอบของเรา;

• ข้อมูลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนของคุณเช่นหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนและใบขับขี่ ตัวอย่างรวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณจากบันทึกสาธารณะหรือจากหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท.

การแชร์ข้อมูลกับ บริษัท ในเครือของเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นกับ บริษัท ในเครือของเราเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจและภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัท ในเครือของเราอาจรวมถึง บริษัท ในกลุ่มเดียวกันรวมถึง บริษัท ที่มีส่วนได้เสียใน บริษัท ของเรา ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับ บริษัท ในเครืออาจรวมถึงข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นเช่นชื่อที่อยู่และข้อมูลบัญชีของคุณ บริษัท ในเครือของเรารักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณไว้ในขอบเขตเดียวกับ บริษัท ฯ และสอดคล้องกับนโยบายนี้.

การแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม

บริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่สามอาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ บริษัท อื่นที่ไม่ใช่ บริษัท ในเครือที่ดำเนินการให้บริการสนับสนุนบัญชีของคุณหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับ บริษัท รวมทั้ง บริษัท ที่ให้คำแนะนำทางวิชาชีพกฎหมายหรือบัญชีแก่ บริษัท บริษัท ที่ไม่ใช่ บริษัท ในเครือที่ช่วยเหลือ บริษัท ในการให้บริการแก่คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในระหว่างการให้บริการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ บริษัท สั่งการและอยู่ในขอบเขตที่บังคับใช้ กฎหมาย..

การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์ที่ จำกัด บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับประกาศใช้หรือปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่นเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหมายศาลหรือคำขออื่น ๆ ที่เป็นทางการและตามความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา ยกเว้นที่อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่เราจะอธิบายว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้อย่างไรในขณะที่คุณเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราหรือได้รับอนุญาตจากคุณ.

เลือกออก

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราอาจร้องขอ อย่างไรก็ตามการไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้ไม่สามารถเปิดหรือรักษาบัญชีของคุณหรือให้บริการแก่คุณได้ แม้ว่าเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราถือเกี่ยวกับคุณมีความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยคุณสามารถช่วยเราได้มากโดยแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมตลาด Forex คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนระดับประสบการณ์และความกระหายของความเสี่ยง ที่สำคัญที่สุดอย่าลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ การซื้อขาย Forex ถือเป็นความเสี่ยงสูง ลักษณะการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนหมายถึงการเคลื่อนไหวในตลาดใด ๆ จะมีผลต่อสัดส่วนเงินฝากของคุณเท่า ๆ กัน นี้อาจทำงานกับคุณเช่นเดียวกับคุณ มีความเป็นไปได้ที่คุณจะสามารถดำรงเงินกองทุนเริ่มแรกได้และต้องวางเงินเพิ่มเติมเพื่อรักษาตำแหน่งของคุณไว้ ตลาดการซื้อขายสกุลเงินที่มีลักษณะเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงทำให้มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินฝากมากและในช่วงเวลาสั้น ๆ บริษัท มีและจะไม่มีทางรับผิดชอบต่อธุรกิจการค้าที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการโดยลูกค้า ผู้ค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของตน เป็นผลให้ผู้ค้าควรเตรียมที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดที่พวกเขาฝากใช้สำหรับการซื้อขาย ผู้ค้ามีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากผลกำไรและเงินมัดจำ ผู้ค้าไม่ควรลงทุนในกิจกรรมการค้าของตนเองด้วยการออมเพื่อการเกษียณอายุการให้กู้ยืมเงินการจำนองเงินทุนฉุกเฉินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการศึกษาหรือการเป็นเจ้าของบ้านหรือเงินทุนที่จำเป็นสำหรับรายได้ปัจจุบันหรือค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันหรือในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการใช้ระบบการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึงความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการสื่อสารหรือความล่าช้าในการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ความคิดเห็นข่าวสารการวิจัยการวิเคราะห์ราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นความเห็นทั่วไปของตลาดและไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียกำไรซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว บริษัท ฯ มีมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าTradize Payment Gateways